Σπυρίδων Ράγκος, “Ο αέρας της Ιωνίας στην Αθήνα”

Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018, “ΠΝΟΕΣ ΑΝΕΜΩΝ”

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνοντας μια συνδυαστική προσέγγιση και εμβάθυνση στο στοιχείο του αέρα στην φιλοσοφική σκέψη και την φυσική επιστήμη. Με στόχο να γίνει κατανοητή η σημασία του αέρα ως κοσμογονικής -και ψυχογονικής- αρχής στην πρώιμη ελληνική φιλοσοφία και παράλληλα ως παράγοντος στη διαμόρφωση καιρικών και κλιματικών συνθηκών, παρουσιάζονται δύο διαλέξεις.

Scroll to Top