Ματιές στα γλυπτά του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

Σεμινάριο από τη Δρ Έλενα Παρτίδα

Γίνεται αναφορά σε τύπους γλυπτών και επιρροές από τις μεγάλες σχολές/εργαστήρια της κλασικής παράδοσης, στους χώρους ανίδρυσης αγαλμάτων, τις τεχνικές των αρχαίων καλλιτεχνών, τα υλικά κατασκευής, το ρόλο των γραπτών πηγών στην ταυτοποίηση ευρημάτων, ζητήματα συμβολισμού, εικονογραφίας, θρησκείας, προκειμένου να φωτιστεί η ζωή στην Πάτρα κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, από άποψη καλλιτεχνικής παραγωγής και βιοτικού επιπέδου.

Scroll to Top