«Από το στίχο στον αστερισμό. Ποιητικές πρωτοπορίες στη νεοελληνική λογοτεχνία»

Δρ Λίλια Διαμαντοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Δείτε περισσότερα…

Scroll to Top