Έκθε(α)μα: Έκθεμα ή Θέαμα

Πολιτιστικά Δίκτυα

Οι μαθητές του 3ου και 62ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών υιοθετούν το αρχαίο Ωδείο και το Αμφιθέατρο/Στάδιο της πόλης, γνωρίζουν, κατανοούν και αποκωδικοποιούν τα μουσειακά εκθέματα που σχετίζονται με τους χώρους θέασης και ακρόασης της ρωμαϊκής Πάτρας, με μία εφαρμογή της Clio Muse.

Δείτε περισσότερα…

Scroll to Top